Wyróżnienie dla Zboru “Betel” w Szczecinie

Wyróżnienie dla Zboru “Betel” w Szczecinie

Wyróżnienie dla Zboru “Betel” w Szczecinie

30 .11.2016 z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego uhonorował działalność Zboru „Betel” w Szczecinie przyznając Wyróżnienie w kategorii „ Lidera Służb Społecznych” . Jest to wyróżnienie szczególne, będące uznaniem działalności w zakresie pracy charytatywnej na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. List gratulacyjny w imieniu Zboru odebrał Sekretarz Rady Zboru Adam Komorowski .
Należy zauważyć, że Zbór „ Betel” jest już trzecim obok Zborów w Zamościu i Nowogardzie zborem zaangażowanym w dystrybucję żywności z programów Unii Europejskiej we współpracy z Bankami Żywności .
Jesteśmy wdzięczni Bogu za służbę Zboru „Betel” oraz pastora prezb. Leona Dziadkowca, który jest koordynatorem i motorem owych działań.

26_0.jpg
19_3.jpg
22_2.jpg
24_0.jpg
18_2.jpg