Kościół Ewangelicznych Chrześcijan to wspólnota ludzi oddanych Bogu, wiernych Jego Słowu, zjednoczonych w Chrystusie oraz zaangażowanych w dzieło głoszenia Ewangelii i okazywanie praktycznej miłości innym ludziom.
"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."
Ew. Jana 3:16
¤ KOŚCIÓŁ ¤
 » Strona główna
 » Historia
 » Statut
 » Zasady wiary
 » Rada Kościoła
 » Zbory K.E.Ch.
 » Okręgi Kościoła
¤ AGENDY ¤
 » Misja Namiotowa
 » Wydawnictwo »
 » Komitet d/s Koordynacji Pracy Wśród Dzieci
 » Ogólnopolski Komitet Młodzieżowy
 » Ogólnopolska Organizacja Skautowska
¤ LINKI ¤
 » Kościół Wolnych Chrześcijan
 » Kościół Chrześcijan Baptystów
 » Fundacja Legatio
 » Fundacja Ewangeliczna
 » Alians Ewangeliczny
 » Klub Odkrywcy (Dla dzieci)
 » Głos Ewangelii
 » Konferencyjne Centrum Chrześcijańskie "ARKA"
 » Federacja Wolnych Zborów Ewangelicznych w Wielkiej Brytanii
Witam! Zapraszam Ciebie do obejrzenia naszej strony. Mam nadzieję, że zawarte na niej informacje pomogą Tobie spotkać ludzi, którzy są częścią naszego Kościoła i szukają Boga ... tak jak Ty.
Życzę przyjemnej lektury.
Prezbiter Naczelny K.E.Ch. - Cezary Komisarz

¤ AKTUALNOŚCI ¤
 Sierpniowe wydarzenia


...
  więcej...>>
 Konkurs na nowe logo KECh


Rada Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP ogłasza konkurs na logo - znak graficzny. Logo musi zawierać tradycyjne 4 elementy: otwartą Biblię, litery alfa i omega, krzyż oraz kontur Polski.
Termin nadsyłania prac do 30.09.2016. Nagroda dla zwycięzcy! ...
  więcej...>>
 Obozy chrześcijańskie w Oćwiece - EDEN 2016
...
  więcej...>>
 Obozy chrześcijańskie ARKA 2016
...
  więcej...>>
 XII Synod Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP
Dnia 02 kwietnia 2016 r. odbył się w Warszawie XII Synod Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP. Obrady odbyły się w kaplicy zboru warszawskiego przy ul. Zagórnej 10. Na Synod przyjechało 74 uprawnionych delegatów reprezentujących 37 zborów oraz zaproszeni w charakterze honorowych gości 3 pastorów seniorów....
  więcej...>>
 Nowy numer Głosu Ewangelicznego - Wiosna 2016

W tym numerze między innymi:
  • Słowo od Prezbitera Naczelnego - Drodzy w Chrystusie
  • Słowo od Redakcji - Do kogo należy chrześcijanin?
  • Ważność modlitwy w czasie kryzysu w Kościele
  • Życie chrześcijańskie czy życie według telenoweli?
  • Wybieraj, co chcesz
  • Ewangeliczny chrześcijanin patrzy na - Rzymski katolicyzm
  • Chrześcijanie w historii - Mikołaj von Zinzendorf (1700-1760)
  • Z życia zborów
  • Sprawozdanie XII Synod KECh
...
  więcej...>>
¤ Kontakt ¤
Kościół Ewangelicznych
Chrześcijan
ul. Zagórna 10
00-441 Warszawa
Tel/Fax: (22) 622-79-40
E-mail: sekretariat@kech.pl
Konto bankowe:
45 1020 1156 0000 7302 0071 3370
¤ Głos Ewangeliczny ¤
Głos Ewangeliczny

Wiosna 2016
Pobierz GE (pdf 5,94 MB)
[Archiwum]
¤ Literatura ¤
Pojednanie i usprawiedli wienie

dr Martyn Lloyd-Jones

Legatio
www.legatio.pl
¤ Świadectwa ¤
Marzanna
Szkolnik
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan jest członkiem
Aliansu Ewangelicznego w RP oraz The International Federation of Free Evangelical Churches

Data powstania strony: 12.06.2003 ¤ Data ostatniej aktualizacji: 21.04.2016
Copyright © 2003 by K.E.Ch. ¤ webmaster: Piotr Rutkowski - webmaster@kech.pl