Rada
Kościoła
Ewangelicznych
Chrześcijan
w Polsce

Rada Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan
Daniel Krystoń
Daniel Krystoń
Skarbnik
Leon Dziadkowiec
Leon Dziadkowiec
Sekretarz
Jacek Duda
Jacek Duda
Z-ca Przewodniczącego Rady
Cezary Komisarz
Cezary Komisarz
Prezbiter Naczelny
Przewodniczący Rady
Mariusz Socha
Mariusz Socha
Członek Rady Kościoła
Koordynator d/s Służby Więziennej
Jan Tomczyk
Jan Tomczyk
Członek Rady Kościoła
Koordynator d/s Konferencji i Duszpasterstwa
Piotr Dymkowski
Piotr Dymkowski
Członek Rady Kościoła
Koordynator d/s Pracy Młodzieżowej
Testimonials

Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

2 Piotra 1,10-11