Szczecińska Szkoła Chrześcijańskiej Służby

GENEZA POWSTANIA SZKOŁY

Szczecińska Szkoła Chrześcijańskiej Służby jest wspólną inicjatywą Zboru „Betel” i II Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Szczecinie. Celem Szkoły jest wyposażenie braci i sióstr usługujących w zborach, a także innych chętnych w podstawowy zasób wiedzy biblijnej. Wsparcie pastorów w kształtowaniu liderów w zborze.

Zajęcia odbywają się w Zborze “Betel” Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Szczecinie przy ul. Brodnickiej 13.

Nauka odbywa się w cyklu dwuletnim. Trzy zjazdy w maju i trzy zjazdy we wrześniu. Każdy zjazd obejmuje zajęcia w piątek w godzinach 18:00 do 20:00 (dwa wykłady z krótką przerwą) oraz w sobotę w godzinach 10:00 do 14:30 (wykłady z dwoma krótkimi przerwami i jedną obiadową).

WYKŁADOWCY

Richard Lee – założyciel , wykładowca i dyrektor(obecnie na emeryturze) East Midlands School of Christian Ministry. Wykłady Richarda będą tłumaczone na polski. Dla każdego studenta dostępne będą notatki z wykładów w języku polskim.

Mateusz Wichary – pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Sopocie. Wykładowca WBST w Warszawie, doktor teologii. Obecnie Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Marek Kmieć – pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu. Ukończył biblistykę w Multnomah Bible Seminary w Portland w Stanie Oregon, USA. Po powrocie do Polski przez 2 lata wykładowca w Biblijnym Seminarium Teologicznym we Wrocławiu.

KONTAKT

Szczecińska Szkoła Chrześcijańskiej Służby
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Szczecinie
ul. Brodnicka 13, 71-044 Szczecin

Pastor Leon Dziadkowiec
tel.: 606 833 488
e-mail: leongradzia@szczecin.home.pl

Pastor Mariusz Socha
tel.: 602 791 866
e-mail: mariuszsocha1@wp.pl