Wieczór Uwielbienia z pastorem Jamesem Kingiem z Bradford w Anglii

Wieczór Uwielbienia z pastorem Jamesem Kingiem z Bradford w Anglii

Wieczór Uwielbienia z pastorem Jamesem Kingiem z Bradford w Anglii

Ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie, w ramach Wieczoru Uwielbienia, stało się błogosławieństwem dla ponad 60 obecnych z różnych lokalnych społeczności .
Muzyka i pieśni, modlitwy i Słowo, ale również społeczność przy stołach, rozmowy z dawno niewidzianymi osobami . Wszystko to sprawiło wielką radość w sercu.
Secrety Pawła, o których mówił pastor James King, wywarły wrażenie na uczestnikach, zaś śpiew w wykonaniu Leszka Dziadkowca i Trevora Jacksona nastroiły wszystkich obecnych do modlitwy. We wrześniu wracamy do Wieczorów i już dziś na nie zapraszamy.