SŁOWO od Prezbitera – PRAWDA

SŁOWO od Prezbitera – PRAWDA

SŁOWO od Prezbitera – PRAWDA

“Przeto , odrzuciwszy kłamstwo mówcie prawdę , każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich” Efezjan 4:25p

W czasach postmodernizmu, gdy PRAWDA oraz jej autorytet staje się towarem deficytowym, gdy mnogość „prawd” za wszelką cenę usiłuje deprecjonować PRAWDĘ Bożego Słowa, jako Kościół Jezusa Chrystusa jesteśmy wezwani do mówienia prawdy, życia prawdą i świadectwa prawdzie.

Bez prawdy zarówno jednostki , jak i całe grupy społeczne błądzą po bezdrożach kłamstwa, insynuacji czy sugestii.

Podobnie jak Piłat w Ew.Jana 18:38 dzisiejszy człowiek często zadaje sobie pytanie; „gdzie jest prawda?”

Pan Jezus odpowiada , że jedynie On jest PRAWDĄ , On dał swojemu kościołowi PRAWDĘ Słowa, Ducha PRAWDY , który wprowadza nas we wszelką PRAWDĘ.

PRAWDA winna być cechą każdego wierzącego , jednak tak się nie dzieje, gdyż nie jest to coś automatycznie przypisanego nam w momencie nawrócenia , jak zbawienie, czy przebaczenie grzechów.

PRAWDĘ trzeba zabiegać , w PRAWDZIE należy trwać , na prawdzie należy budować i często PRAWDY trzeba dociekać a wręcz o nią walczyć.

Co gorsze PRAWDA jest niemile widziana w dzisiejszym świecie , gdyż juz nie tylko „kole w oczy” niewierzących , ale co raz cześciej o nieszczęście staje się solą wierzących .( Galacjan 4:16)              PRAWDA budowana jest na faktach nie na odczuciach i pragnieniach.

Wrogiem PRAWDY są nie tylko kłamstwo czy półprawdy , ale również wszelkiego rodzaju insynuacje i nieuczciwe sugestie.

PRAWDA nie poddaje się presji okoliczności i brzmi tak samo jednoznacznie tam gdzie jest akceptowana , jak również gdzie jest znienawidzona, bez względu na koszt i konsekwencje.

Proponuję krótki test, który pozwoli nam nie tylko odpowiedzieć sobie na pytanie : „ Czy jestem człowiekiem Prawdy ?” ale również zrozumieć nasz stosunek do PRAWDY

 1. Czy jesteśmy prawdziwi w mowie, zachowaniu, motywacjach ?
 2. Czy czasami naginamy prawdę , upiększamy lub uszczuplamy dla osiągnięcia lepszego rezultatu?
 3. Czy czasami prawda nas przeraża i dlatego ją wypieramy?
 4. Czy dopuszczamy „ kłamstwo” dopóki nie rani ono innych ?
 5. Jak się czujemy kłamiąc ?
 6. Jak się czujmy wiedząc , że jesteśmy okłamywani ?
 7. Czy jesteśmy naprawdę gotowi , aby ludzie mówili nam tylko prawdę?

Przeprowadźmy teraz bilans zysków i strat w kwestii PRAWDY :

CO daje nam PRAWDA

 1. Fundament i oparcie o, który chroni nas w czasie życiowej burzy
 2. Kotwicą dzięki , której nie będziemy dryfowali z wiatrem
 3. Drogowskaz , który prowadzi do celu
 4. Mądrość, która pomaga w życiowych decyzjach
 5. Siłę do przeciwstawiania się kłamstwu
 6. Radość z pokoju
 7. Komfort pewności konsekwencji

CO się dzieje bez PRAWDY?

 1. Zaczynamy wierzyć w kłamstwa
 2. Rozwijamy w sobie złe nawyki , które kształtują mój charakter
 3. Żyjemy w emocjonalnej niewoli ciągłego strachu przed konsekwencjami ujawnienia PRAWDY
 4. Brak duchowego wzrostu , gdyż kłamstwo upośledza rozwój
 5. Brak wewnętrznej równowagi emocjonalnej , huśtawki nastrojów.
 6. Niszczymy reputację swoją , ale i Ewangelii, którą głosimy
 7. Niszczmy lub spłycamy relacje z innymi
 8. Niska samoocena spowodowana świadomością trwania w kłamstwie
 9. Nie osiąganie swoich wyżyn i szczytów możliwości

Jak budować w sobie PRAWDĘ ?

 1. Uznać prawdomówność za fundamentalną zasadę życiową , bez względu na konsekwencje.
 2. Zrobić uczciwy rachunek zysków i strat . Okazuje się , że w większości przypadków kłamstwo nie było ani opłacalne , ani nawet konieczne .
 3. Obserwować rezultaty mówienia PRAWDY i cieszyć się nimi.
 4. Uczciwie wyznać grzech kłamstwa i powody , jakie nim kierowały
 5. Prosić Pana Boga o niegasnące pragnienie PRAWDY
 6. Zidentyfikować dziedziny naszego życia , w których brakuje PRAWDY i szczególnie je pielęgnować
 7. Napełniać siebie PRAWDĄ swoją, oraz innych ludzi a odrzucić wszelkie kłamstwa i nie szukać towarzystwa kłamców.
 8. Podsycać pragnienie PRAWDY poprzez przebywanie z innym Ludźmi PRAWDY

Pan Jezus powiedział : Wywiedzcie się PRAWDY , a ona uczyni was wolnymi „

Drodzy w Chrystusie moją modlitwą jest , aby Kościół Ewangelicznych Chrześcijan był kościołem wolnych , prawdomównych i szczerych wobec siebie chrześcijan.