Nowa społeczność w Katowicach

Nowa społeczność w Katowicach

Nowa społeczność w Katowicach
12 marca 2017 w Giszowieckim Domu Kultury w Katowicach miało miejsce inauguracyjne nabożeństwo nowopowstającej społeczności KECh. Od 2013 roku Jastrzębski zbór KECh prowadzi cykliczne ewangelizacje na terenie parku w Giszowcu, a od ponad roku grupa wierzących spotyka się na domowych studiach Biblii. Dzięki Łasce Bożej i przychylności dyrekcji Domu Kultury wchodzimy w nowy rozdział niedzielnych nabożeństw popołudniowych organizowanych ze wsparciem Jastrzębskiego zboru oraz pochodzących z Katowic członków niemieckiego Kościoła Ewangelicznego. Nabożeństwo prowadził prezb. Andrzej Karzełek, pastor zboru w Jastrzębiu. Słowem zachęty i błogosławieństwa usługiwali Brat Klaus Kanwischer oraz Prezbiter Naczelny Kościoła Cezary Komisarz. Obaj Bracia pobłogosławili modlitwą braci, Andrzeja, Tomka i Adam, którzy będą prowadzić tę nową społeczność. Po nabożeństwie wszyscy zebrani udali się na wspólny obiad. Módlmy się o tę jakże cenną, ale jeszcze kruchą i delikatną inicjatywę duchową.