Nabożeństwo Zborów Okręgu Zachodniego

Nabożeństwo Zborów Okręgu Zachodniego

Nabożeństwo Zborów Okręgu Zachodniego

28 sierpnia 2016 roku miało miejsce kolejne Nabożeństwo Zborów Okręgu Zachodniego połączone z Chrztem Wiary i Pamiątką Wieczerzy Pańskiej. Pastor Marek Małolepszy z Międzyzdrojów wygłosił wspaniałe kazanie na temat chrztu i dotrzymywania obietnic, Pastor Edward Kowaliński usłużył chrzcząc katechumenów, zaś Bracia ze Zborów w Szczecinie, Nowogardzie i Chociwlu usłużyli przy Wieczerzy Pańskiej. Ponad 170 osób wielbiło Boga za Jego Łaskę i dobroć aby po wspólnym obiedzie zasiąść do wspólnego śpiewania pieśni z Wędrowca i Śpiewnika Pielgrzyma. Usługiwał zespół muzyczny pod kierownictwem Brata Leszka Dziadkowca. W  trakcie niedzielnych uroczystości wielu mieszkańców naszego miasta mogło usłyszeć o Jezusie w naszych pieśniach, modlitwach i usługach, a nabożeństwo pokazało, że KECh to dużo więcej niż jedynie nasz niewielki Zbór w Nowogardzie. Nabożeństwo było zwieńczeniem tygodniowej Misji Namiotowej w Nowogardzie .