Modlitwa o Polskę

Modlitwa o Polskę

Modlitwa o Polskę

1Tm 2:1-4: “Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.”

Drodzy w Chrystusie
11.11.2018 to wielkie święto dla Polski.
Dlatego zapraszamy wszystkie Zbory do wspólnej modlitwy o Polskę . Modlitwy dziękczynnej za lata Bożego prowadzenia, wolności w tym również wolności religijnej.
Chcemy dziękować, ale również prosić o pokój i pojednanie w naszym jakże skłóconym Narodzie.
Chcemy modlić się o rządzących na każdym szczeblu władzy.

Niech ta wspólna modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności i troski.