konferencja w Pune

konferencja w Pune

konferencja w Pune

W dniach od 23 do 30 września w Pune w Indiach delegacja KECh wzięła udział w obradach Międzynarodowej Federacji Wolnych Kościołów  Ewangelicznych, której jesteśmy członkiem. Delegaci z ponad 30 krajów spotkali się wokół tematu „ Wolni i Zjednoczeni”

Podczas sesji plenerowych mówcy podkreślali potrzebę jedności z jednoczesnym uszanowaniem wolności, jaką mamy w Chrystusie. Oprawą muzyczną porannych społeczności służyły grupy muzyków z lokalnych zborów. W ostatnim dniu dokonano wyboru Prezydenta i Sekretarza Federacji oraz członków Komisji Wykonawczej, Misyjnej i Teologicznej. Przez kolejne 4 lata w Komisji Wykonawczej (zarządzie IFFEC) Europę Wschodnią reprezentował będzie po raz pierwszy Delegat z Polski. Mogliśmy również wysłuchać świadectw Braci i Sióstr działających misyjnie w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Organizatorzy zabrali uczestników w podróż śladami działalności Kościoła Ewangelicznego  i tak odwiedziliśmy szkołę, przedszkole, dom samotnej matki oraz lokalny zbór. Na zakończenie wzięliśmy udział we wspólnym nabożeństwie z Pamiątką Wieczerzy Pańskiej podczas, którego Słowem Bożym „ Jaka jest twoja etykieta? „ podzielił się nowo wybrany Prezydent IFFEC Ansgar Hörsting z Niemiec.

Dziękujemy Kościołom z Niemiec i Norwegii za umożliwienie polskiej delegacji udziału w tym wydarzeniu. Panu Bogu dziękujemy za opiekę i ochronę a Wam Drodzy za modlitwy przyczynne za nas.