Pastor Jan Tołwiński odszedł do Pana

Pastor Jan Tołwiński odszedł do Pana

Pastor Jan Tołwiński odszedł do Pana

W dniu 12 listopada br. odszedł do Wieczności w wieku lat 77 brat Jan Tołwiński, długoletni pastor, kaznodzieja, ewangelista, nauczyciel Słowa, autor książek i wielu artykułów chrześcijańskich, tłumacz kaznodziei i gości odwiedzających nasz kraj oraz organizator pracy powstania zborów w wielu miejscach Polski.

Brat Jan wniósł swój wkład w życie wielu zborów protestanckich, szczególnie Wolnych Chrześcijan i Ewangelicznych Chrześcijan. Był pastorem Zboru Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego/Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie przy Zagórnej, a potem Kościoła Biblijnych Baptystów w Warszawie- Aninie.

W trudnym okresie lat 60-ych i 70-ych ubiegłego wieku, brat Jan Tołwiński wspierał pracę Ewangelicznych Chrześcijan w różnych miejscach w kraju, a także aktywnie reprezentował w Radzie Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.

Brat Jan Tołwiński był niezwykłą postacią, aktywną do końca swych dni. Pozostanie w naszej pamięci jako niezłomny bojownik o czystość Ewangelii, “raz na zawsze przekazanej świętym” i wyrazisty przedstawiciel fundamentalnego i konserwatywnego skrzydła polskiego protestantyzmu. Uhonorowany został tytułem Doktora przez Uniwersytet im. Boba Jones’a w USA.

Brat Jan Tołwiński pozostawił żonę, syna i cztery córki. Wszyscy, wraz ze swoimi rodzinami, zaangażowani są w Pracę Pańską.

18 listopada odbyła się uroczystość pogrzebowa w Józefowie koło Warszawy z licznym udziałem przedstawicieli Zborów Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, a także Rady Kościoła KECh (Zastępca Przewodniczącego Rady Kościoła, pastor Jacek Duda) oraz Sekretariatu Kościoła (siostra Urszula Cieloch).