Kolegium Pastorów
Kolegium Pastorów

11 marca 2017 w Warszawie w sali Zboru Stołecznego spotkali się Bracia pastorzy oraz sekretarze i skarbnicy w ramach poszerzonego Kolegium Pastorów. Tematem naszego zgromadzenia był werset z 1 Listu do Koryntian 14:33 „albowiem Bóg nie jest...

Read more
Głos Ewangelii doceniony
Głos Ewangelii doceniony

Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji im. Witolda Zadrowskiego dla Fundacji Głos Ewangelii. Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Radiowej za reportaż „Pieśń Spartakusa”. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dzieło Głosu...

Read more