25-lecie Zboru w Zamościu 

25-lecie Zboru w Zamościu 

25-lecie Zboru w Zamościu 

4.09.2016 w sali konferencyjnej Hotelu “Atrium” ponad 200 osób z Zamościa, okolicznych zborów oraz zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji spotkało się na nabożeństwie dziękczynnym z okazji jubileuszu. Słowem Bożym usłużył Prezbiter Naczelny KECh Cezary Komisarz z 3 rozdziału listu do Kolosan “i bądźcie wdzięczni” wskazując na prawdziwe źródło wdzięczności w nowym życiu, będącym efektem nowonarodzenia w Chrystusie. Drugim kaznodzieją był pastor Andrzej Cyrikas z Bielska Białej, z którego też zboru zespół muzyczny uświetnił całą uroczystość. Po wspólnym obiedzie w drugiej części Pastor Piotr Filipek zaprosił na scenę różne osoby zaangażowane w służby zboru. Na szczególne podziękowania zasłużyła Pani Prezes Banku Zywności w Lublinie, dzięki której przychylności i współpracy ponad 400 ton żywności trafiło do potrzebujących z terenu zamojszczyzny za pośrednictwem zboru. Nie zapomniano również o osobach, które włożyły swój wkład w różnego rodzaju projekty zborowe, od budowlanych, przez charytatywne a na ewangelizacyjnych skończywszy. W trakcie spotkania Słowem oraz krótkim rysem historycznym podzielił sie Prezbiter Okręgu Wschodniego z-ca Przewodniczącego Rady Kościoła Pastor Jacek Duda, a wspólnie z Prezbiterem Cezarym Komisarzem wręczyli okolicznościowe grawertony Radzie Zboru oraz Pastorowi Piotrowi. Na zakończenie uroczystości wzniesiona została wspólna modlitwa dziękczynna i pieśń “Godzien Jesteś”. Po zakończeniu wszyscy mogli przy kawie i przepysznym cieście powspominać dawniejsze i nowsze dzieje zboru.  Dziękujemy Panu Bogu za społeczność KECh w Zamościu i życzymy dalszego prowadzenia i błogosławieństwa.