110 lat KECh w Polsce

110 lat KECh w Polsce

110 lat KECh w Polsce

W dniach 1-2 czerwca w Warszawie w siedzibie Centrali Kościoła świętowaliśmy 110 lat istnienia naszego Kościoła w Polsce. Gościem specjalnym był Naczelny Prezbiter Kościoła Ewangelicznego w Szwajcarii Peter Schneeberger. W pierwszym dniu podczas Kolegium Pastorów zwołanego tym razem z tej okazji wraz z małżonkami, nasz gość usługiwał na temat prowadzenia kościoła w kontekście służby proroka Eliasza. W tym samym czasie siostry pod opieką Elżbiety Modnickiej z Łodzi mogły zagłębić się w temat wiosennego odnowienia, zarówno duchowego, jak i cielesnego. Po wspólnym obiedzie wszyscy udaliśmy się na zwiedzanie miasta wedle własnych preferencji. Po ponad 5 godzinnej przerwie ponownie wspólnie spotkaliśmy się na ostatnim wykładzie brata Petera. Po krótkiej przerwie w atmosferze modlitwy i podniosłości mogliśmy przystąpić do wspólnej Wieczerzy Pańskiej, która była wielkim przeżyciem zarówno duchowym , jak i emocjonalnym, Wieczerzę Pańską poprowadził Prezbiter Naczelny z prezbiterami seniorami Henrykiem Karzełkiem i Zbigniewem Modnickim a do roznoszenia poproszeni zostali najmłodsi pastorzy naszego kościoła.  To wspólne przeżycie długo pozostanie w pamięci uczestników.

Wieczorem nie było końca rozmowom w kawiarence przygotowanej przez siostry.

Następnego dnia po noclegu i śniadaniu w pobliskim hotelu wraz z przybyłymi gośćmi oraz członkami KECh z okolicznych zborów wzięliśmy udział w Uroczystym Nabożeństwie dziękczynnym. Całość prowadził sekretarz Rady Kościoła prezbiter Leon Dziadkowiec, który powitał wszystkich gości i uczestników. Przy akompaniamencie zespołu z tutejszej społeczności Z10 odśpiewaliśmy pieśń „ Czyś słyszał, że Kościół jest żywy” swoisty hymn naszego jubileuszu.

Prezbiter Jacek Duda zaprezentował bardzo szczegółową historię ruchu ewangelicznego popartą prezentacją zdjęć. W trakcie prezentacji , jak i po niej nie zabrakło momentów wzruszeń i zadumy.

Po kolejnej pieśni Słowem Bożym usłużył Prezbiter naczelny Cezary Komisarz nawiązując do Dziejów Apostolskich oraz Listu do Efezjan przypomniał jakie są główne cele istnienia Kościoła oraz co stanowi o jego jedności. W drugiej części swojego kazania przedstawił wizję rozwoju KECh na najbliższe 20 lat. ( zapis tej usługi stanowi Słowo od Prezbitera Naczelnego na stronie 2 i 3 tego wydania)

Po usłudze Słowem poproszono do przodu wszystkich obecnych na sali Prezbiterów i każdy z nich pomodlił się o nasz Kościół i jego przyszłość.

Następnie prezbiter Leon Dziadkowiec  wręczył wszystkim obecnym Prezbiterom Naczelnym byłych kadencji pamiątkowe tablice z podziękowaniem. W imieniu nieżyjącego już Prezbitera Antoniego Plińskiego podziękowania odebrała córka Elżbieta Modnicka. Następnie w imieniu Rady Kościoła wiązanką pięknych kwiatów Prezbiter naczelny podziękował siostrze Urszuli Cieloch za prawie 20 letnią pracę w Sekretariacie Kościoła i wyraził swoje oczekiwanie na dalszą owocną współpracę.

Po kolejnej pieśni oddano głos gościom. Swoje pozdrowienia i życzenia przekazali Prezbiter Peter Schneeberger ze Szwajcarskiego Kościoła Ewangelicznego, Brat Geritt Dejkraft z Holenderskiego Kościoła Reformowanego w Oene , Prezbiter Jerzy Karzełek z Kościoła Wolnych Chrześcijan w RP, Prezbiter Mateusz Wichary z Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, Prezbiter Andrzej Nędzusiak z Kościoła Bożego w Chrystusie w RP oraz Prezbiter Andrzej Bajeński z Kościoła Chrystusowego w Polsce, zaś Prezbiter Cezary Komisarz odczytał życzenia od Biskupa Kościoła Zielonoświątkowego w RP Marka Kamińskiego. Wszyscy Bracia w swoich przemowach podkreślali, że KECh jest bardzo ważnym ogniwem w łańcuchu Ewangelicznej Polski i to , że świętujemy w historycznej siedzibie byłego Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego ma również swoją wymowę. Wszyscy goście przekazali pamiątkowe dyplomy i grawery .

Na zakończenie odśpiewaliśmy wspólnie pieśń Godzien Jesteś i Prezbiter Naczelny zakończył modlitwą i błogosławieństwem.

Po zakończonym nabożeństwie wszyscy goście udali się na poczęstunek urządzony na balkonie stołecznego zboru.

Dziękujemy Komitetowi Organizacyjnemu w składzie C.Komisarz, U.Cieloch, S.Foks, P.Dymkowski oraz J. Duda za przygotowanie obchodów. Dziękujemy również wszystkim, którzy wsparli to wydarzenie finansowo i organizacyjnie . E.Biernackiej i J. Kurzawa za fotografie wykorzystane do ilustracji tego wydarzenia.