“Idąc na cały Świat głoście Ewangelię”

ew. Marka 16;15

Dwunasty sezon działalności
Misji Namiotowej przed nami

Dzięki Łasce Bożej i hojności naszych darczyńców możemy służyć pomocą oraz inicjować własne przedsięwzięcia ewangelizacyjne. Misja Namiotowa dysponuje dwoma namiotami o średnicy 15 m wraz ze sceną i ławkami oraz dwoma mniejszymi namiotami o średnicy 5m. Jeden duży namiot stacjonuje na wschodzie Polski, drugi zaś na zachodzie, co pozwala na racjonalne wykorzystanie ich w okresie letnim.
Dziękuję wszystkim za Wasze modlitwy oraz wsparcie materialne MN, bez których tak rozległe działania nie byłyby możliwe.
Dziękuję Panu Bogu za błogosławieństwo jakim MN jest dla Kościoła i zachęcam Zbory do współpracy.

Dyrektor Agendy – Cezary Komisarz

Galeria foto

VIDEO

ZOBACZ FILM
z 10 – lecia
MISJI NAMIOTOWEJ
w POLSCE

KONTAKT

“Misja Namiotowa” Agenda Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP
ul. Zagórna 10, 
00-441 Warszawa

Dyrektor Agendy – Cezary Komisarz
tel.: 509 307 702
e-mail: sekretariat@kech.pl

Konto bankowe: 45 1020 1156 0000 7302 0071 3370