Komitet ds. pracy wśród dzieci

Celem działalności komitetu jest:

 • Koordynacja pracy wśród dzieci w Kościele na terenie całego kraju.
 • Współpraca z pastorami, Radą Kościoła w obszarze nauczania dzieci
 • Pomoc nauczycielom szkółek niedzielnych w planowaniu i programowaniu nauczania biblijnego dzieci.
 • Organizowanie konferencji dla nauczycieli.
 • Organizowanie zjazdów, obozów, kolonii dla dzieci.
 • Wyposażanie nauczycieli w materiały dydaktyczne i literaturę.
 • Informowanie nauczycieli o nowych aktach prawnych dotyczących nauczania religijnego dzieci w punktach katechetycznych.
 • Pedagogizacja duchowa rodziców
 • Popularyzacja i promowanie chrześcijańskiego wychowania i wartości moralnych w mediach.
 • Wyposażanie nauczycieli w nowoczesne metody aktywizujące dzieci i rodziców.
 • Współpraca z misjami i fundacjami.
 • Współpraca z kościołami za zagranicą.
 • Organizowanie środków finansowych.

Dotychczas Komitet zorganizował

1. Cztery Ogólnopolskie Konferencje dla Nauczycieli w Warszawie ( wrzesień 1999,2000, 2001, 2002) oraz jedną Regionalną Konferencję w Szczecinie. Podczas konferencji nauczyciele zostali wyposażeni:

 • w Program Biblijnego Nauczania Dzieci, rozkłady materiału nauczania dla poszczególnych grup wiekowych, kasety z pieśniami, gotowe materiały do robótek ręcznych, literaturę metodyczną oraz
 • w praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu teologii, psychologii, pedagogiki, poradnictwa dziecięcego i rodzinnego oraz profilaktyki uzależnień

2. Szkolenie dla kierowników kolonii dla dzieci i nastolatków.

3. Dofinansowanie obozów dziecięcych.

KONTAKT

Komitet ds. Pracy Wśród Dzieci
Alicja Krystoń

email: alicja_kryston@poczta.onet.pl

Komitet jest otwarty na współpracę z ludźmi, którym “ciąży brzemię” niesienia ewangelii oraz budowania duchowego dzieci. Jest gotowy przyjąć nowe pomysły i kreatywnie je włączać w swoja pracę. Komitet zamierza dokonywać pomiaru potrzeb środowiska, któremu służy, tak aby podjęte działania i przedsięwzięcia spełniały oczekiwania pastorów, nauczycieli, rodziców i dzieci.