Kontakt

Głos Ewangeliczny
ul. Zagórna 10, 00-441 Warszawa

Redaguje Zespół
Koordynator ze strony Rady Kościoła
Prezb. Jacek Duda
email: jacek_duda@poczta.onet.pl

POBIERZ ARCHIWALNE NUMERY GŁOSU EWANGELICZNEGO