Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
ul. Zagórna 10, 00-441 Warszawa

tel/fax: (22) 622-79-40
e-mail: sekretariat@kech.pl

konto bankowe:
45 1020 1156 0000 7302 0071 3370