Proroctwo o czasach ostatecznych
autor Henryk Dedo
Przeszkody na drodze wiary
autor Sławomir Foks