Kościół Ewangelicznych Chrześcijan to wspólnota ludzi oddanych Bogu, wiernych Jego Słowu, zjednoczonych w Chrystusie oraz zaangażowanych w dzieło głoszenia Ewangelii i okazywanie praktycznej miłości innym ludziom.
¤ KOŚCIÓŁ ¤
 » Strona główna
 » Historia
 » Statut
 » Zasady wiary
 » Rada Kościoła
 » Zbory K.E.Ch.
 » Okręgi Kościoła
¤ AGENDY ¤
 » Misja Namiotowa
 » Wydawnictwo »
 » Komitet d/s Koordynacji Pracy Wśród Dzieci
 » Ogólnopolski Komitet Młodzieżowy
 » Ogólnopolska Organizacja Skautowska
¤ LINKI ¤
 » Kościół Wolnych Chrześcijan
 » Kościół Chrześcijan Baptystów
 » Fundacja Legatio
 » Fundacja Ewangeliczna
 » Alians Ewangeliczny
 » Klub Odkrywcy (Dla dzieci)
 » Głos Ewangelii
 » Konferencyjne Centrum Chrześcijańskie "ARKA"
 » Federacja Wolnych Zborów Ewangelicznych w Wielkiej Brytanii
¤ Zbór Łobez ¤
 
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
Zbór Łobez
ul. Kwiatowa 11
73-150 Łobez

Pastor
ew. Edward Kowaliński
Nabożeństwa
Niedziela - godz. 10:00
Środa - godz. 18:00
 
<<...powrót