Agenda ALFRED RADZI

OKOLICZNOŚCI POWSTANIA PROGRAMU

Program „Alfred Radzi” powstał w odpowiedzi na tragiczne wydarzenie, które miało miejsce w Liverpoolu około 20 lat temu. Wstrząsnęło ono opinią publiczną w całej Europie. Dwóch dziesięcioletnich chłopców zamordowało ze szczególnym okrucieństwem dwuletniego Jamesa Bugara. Wywołało to burzliwą dyskusję i pytanie: W jaki sposób instytucje mające wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży mogą powodować podwyższenie ich moralności i przeciwdziałać narastającej fali przemocy?
Najważniejszym rezultatem tej dyskusji był wniosek, że aby to osiągnąć rodzice, nauczyciele, policja i duchowieństwo muszą „mówić jednym głosem”.
Wyzwania tego podjął się Peter Green – dyrektor i założyciel „Chrystian Family Ministries”(chrześcijańskiej organizacji pomocy rodzinie), który przez wiele lat pracował jako misjonarz i nauczyciel. Peter Green wraz ze swoją żoną Maureen, przy współpracy z przedstawicielami psychologów, pedagogów i policji opracował cykl lekcji dla dzieci, które były prezentowane w szkołach w Birmingham. Wykorzystał w nich swoją wiedzę biblijną, a także bogate doświadczenie nabyte w prowadzonym przez wiele lat poradnictwie rodzinnym. Dzięki swoim niekonwencjonalnym metodom nauczania (iluzja, używanie lalek czy historii z obrazkami) lekcje te cieszyły się dużą popularnością i zainteresowaniem, zarówno dzieci jak i rodziców. Owocem tego był autorski program profilaktyczny „ALFRED RADZI” – cykl dwudziestominutowych lekcji video.

CELE PROGRAMU

Profilaktyczny program „Alfred radzi” uczy dzieci przyjmowania właściwych postaw i zachowań, a także podejmowania trafnych decyzji w sytuacji różnych zagrożeń, z którymi spotykają się w życiu codziennym. Przy czym musimy mieć świadomość, że nie chodzi tylko o wydarzenia, w których nasze dzieci są zagrożone, ale również kiedy same są zagrożeniem dla innych. Program promuje również chrześcijańskie wartości i postawy.

Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Zaletą programu jest fakt, że można go z powodzeniem stosować również w pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie uczniami w starszym wieku. Poprzez humor i opowiadanie – Alfred, kukiełka zręcznie animowana przez pastora Greena wprowadza dzieci w świat różnych problemów i porusza tematy najbardziej interesujące dla danych grup wiekowych: przemoc w szkole, narkomania, zagrożenia związane z ruchem drogowym i wiele innych. Daje młodym widzom proste rozwiązania i ostrzega przed podejmowaniem ryzykownych zachowań.

ODCINKI PROGRAMU

W ramach programu przygotowano 8 tematycznych odcinków (w wersji polskiej i angielskiej) dostępnych na płytach DVD, wraz ze scenariuszami lekcji dla nauczycieli.

1. „Bądź grzeczny – będziesz bezpieczny”
2. „Powiedz NIE – nigdzie nie idź”
3. „Nie wolno kraść”
4. „Bądź zawsze ostrożny”
5. „Dobry dotyk – zły dotyk”
6. „Bądź bardzo odważny i nie daj się chuliganom”
7. „Powiedz NIE narkotykom” – nowy
8. „Powiedz NIE rasizmowi” – nowy

W przygotowaniu są następujące trzy odcinki: „Nie idź na wagary”, „Uważaj przy fajerwerkach”, „Uwaga! Niebezpieczny pies”.

REALIZACJA PROGRAMU W POLSCE

Dzięki współpracy Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan z pastorem P. Greenem w 2000 roku podjęliśmy próbę adaptacji programu „Alfred Radzi” do polskich warunków w Szczecinie i na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ku wielkiej naszej radości „Alfred” zyskał aprobatę wydziału oświaty, kuratorium, szczególne wsparcie szczecińskiej policji, a przede wszystkim został wspaniale przyjęty przez dzieci i rodziców. Przetłumaczone na język polski odcinki stały się narzędziem pracy z dziećmi dla policjantów, pedagogów, katechetów i rodziców, a wizyty Petera Greena i Alfreda połączone z lekcjami „na żywo” w szczecińskich szkołach podstawowych znacznie zwiększyły popularność programu. Obecnie program „Alfred Radzi” jest realizowany w większości szkół podstawowych i przedszkoli Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Pośród wielu pozytywnych opinii program został objęty patronatem honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Peter Green prawa autorskie do programu nieodpłatnie przekazał Agendzie Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP pod nazwą „Alfred Radzi” z siedzibą w Szczecinie.

Dzięki współpracy pastora Greena z policją brytyjską mogliśmy również gościć w Polsce policjanta Chrisa Wilkinsona, a póżniej superintendentaTima Godwina wraz z żoną Julią. Brali oni udział w lekcjach pokazowych i konferencjach dzieląc się doświadczeniami nabytymi przy realizacji programu w Wielkiej Brytanii.

Wciąż dużą popularnością cieszą się spotkania z autorem programu, pastorem Greenem, który każdego roku odwiedza szkoły w naszym województwie, promując nowe odcinki programu oraz prezentując lekcje „na żywo” z udziałem kukiełki o imieniu Alfred.

Alfred Radzi w mediach

FOTOGALERIA

KONTAKT

„Alfred Radzi” Agenda Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP
Aleja Papieża Jana Pawła II  11U/1
70-415 Szczecin

Dyrektor Agendy – Mariusz Socha
tel.: 602 791 866
e-mail: mariuszsocha1@wp.pl